Sprekers

 Viola van Guldener

Viola van Guldener

Viola van Guldener is programmamanager Veilig Werken bij het RIVM. RIVM Veilig Werken ontwikkelt, analyseert en ontsluit de geleerde lessen uit inmiddels meer dan 25.000 arbeidsongevallen. Viola is vanuit haar ervaring als veiligheidskundige en als beleidsontwikkelaar overtuigd van de kracht van deze data voor het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer. Haar missie luidt: vanuit RIVM Veilig Werken samen met kennisinstituten, sectorprogramma's en andere organisaties deze 'goudmijn aan data' met behulp van innovatieve en gebruikersvriendelijke tools ontsluiten.

Sessies

 
Ad de Rooij

Ad de Rooij

Ad de Rooij is bedrijfsarts en adviseur gezondheid bij Stigas, het kenniscentrum voor veilig en gezond werken in de agrarische - en groene sectoren.

Sessies

 
Elbert de Jong

Elbert de Jong

Elbert de Jong is onderzoeker aan Utrecht Centre for Accountability and Liability Law en docent aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. In zijn onderzoek kijkt hij naar de grenzen en mogelijkheden van bestaande en nieuwe juridische mechanismen om verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voor huidige gezondheids- en milieurisico’s te formuleren, verdelen en handhaven. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek betreft de zorgverplichtingen van overheden, producenten en werkgevers voor onzekere risico’s.

Sessies

 
Irma Doze

Irma Doze

‘Turning data into profit’, is zowel de persoonlijk passie van Irma Doze, als de missie van haar bedrijf AnalitiQs. Met een achtergrond in alle vormen van intelligence helpt Irma bedrijven die meer willen halen uit de ‘people’ data die ze in systemen, via onderzoek, online én offline verzamelen. In deze data die liggen nieuwe inzichten en kansen verborgen waarmee bedrijven duurzaam hun medewerkerstevredenheid én hun bottom-line resultaten kunnen verbeteren. De combinatie van strategisch denken en hands-on uitvoering is haar favoriete manier van werken; de combinatie van theorie met cases en oefeningen.

Sessies

 
Jeroen Croes

Jeroen Croes

Jeroen Croes, is bedrijfsarts en heeft ruim 10 jaar praktijkervaring in het (preventief) adviseren en het ondersteunen van een breed scala aan organisaties in zowel profit als not-for-profit. Jeroen was werkzaam bij De Arbodienst BV en per 1 augustus bedrijfsarts en medisch adviseur bij Zenez, een medisch adviesbureau dat verzuimclaims beoordeelt en probleemoplossend advies geeft bij re-integraties. Hij is tevens docent en onderwijscoördinator bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid/AMC.

Sessies

 
Joy Oh

Joy Oh

Joy Oh is Plaatsvervangend hoofd van de afdeling Gezondheid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en nauw betrokken bij het onderwerp beroepsziekten. Eerder was hij werkzaam als Plaatsvervangend hoofd van de afdeling Veiligheid van dat ministerie.

Sessies

 
Remko Houba

Remko Houba

Remko Houba is arbeidshygiënist en senior onderzoeker en adviseur. Hij benadert het vakgebied vanuit verschillende invalshoeken zoals onderzoek, onderwijs, preventieve advisering aan bedrijven en vanuit de medische kliniek voor mensen met een beroepsziekte.

Sessies

 
Rob Luyk

Rob Luyk

is adjunct-directeur en bedrijfsleider bij hoveniersbedrijf Binder Groenprojecten B.V en Binder Daktuinen B.V.

Sessies

 
Roelof Heida

Roelof Heida

Roelof Heida is directeur kwaliteit bij ArboNed. Hij werkte als huisarts, verzekeringsarts en vervolgens als bedrijfsarts. Roelof publiceert geregeld over actuele juridische thema's in relatie tot de (bedrijfs)gezondheidszorg en het arbeidsrecht en vertelt hierover op een inspirerende manier.

Sessies

 
Jan Popma (dagvoorzitter)

Jan Popma (dagvoorzitter)

Jan Popma is senior onderzoeker “Arbeid, risico en regulering” en docent arbeidsomstandighedenwetgeving aan de Universiteit van Amsterdam. Popma heeft diverse verkenningen uitgevoerd naar de problematiek van beroepsziekten in Nederland, waaronder het onderzoek “Werkgerelateerde sterfte in Nederland” en de studie “Techno-stress: een risico in opkomst”. De laatste jaren richt hij zich vooral op de vraag hoe werknemers beschermd moeten worden tegen onzekere risico’s, zoals blootstelling aan nanomaterialen of elektromagnetische velden en de betekenis van het voorzorgsbeginsel in het arbeidsrecht.

Sessies

 
Juriaan Blekemolen

Juriaan Blekemolen

Juriaan Blekemolen is bedrijfsarts en A&O deskundige en doet wetenschappelijk onderzoek naar de preventieve aanpak van de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting bij het Coronel Instituut in Amsterdam.

Sessies

 
Bert van de Wijdeven

Bert van de Wijdeven

Bert van de Wijdeven is adviseur/trainer en mede-eigenaar van Buro voor Fysieke Arbeid. Hij ontwikkelt en verzorgt onder andere trainingen en werkplekonderzoeken. Als adviseur begeleidt en ondersteunt hij bedrijven in de omgang met fysieke arbeid. De aandacht richt zich daarbij op de werkplek, de werkwijze, de organisatie van het werk, de opleiding en training van medewerkers op het gebied van arbeidsmotoriek en professionaliteit en op de begeleiding van medewerkers met blessures.

Sessies

 
Marjolein Sax

Marjolein Sax

Marjolein Sax is onderzoeker bij Panteia, waar zij zich onder andere bezig houdt met arbeidsgerelateerde zorg. Recent deed zij onderzoek naar generieke risicofactoren voor het ontstaan van beroepsziekten en hoe de aandacht voor het onderwerp te vergroten is, zowel onder werkgevers als werknemers.

Sessies

 
Peter van Balen

Peter van Balen

Peter van Balen is eigenaar van IBEXAdvies (risicomanagement en consultancy) en partner in PreventPartner (Expertise Centrum Toxicologie). Hij is bestuurslid van de Stichting Preventie Professionals Nederland en heeft onder andere als arbeidshygiënist gewerkt in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, als manager van de interne arbo-, milieudienst van het NKI-AVL en als manager QSE bij NRG in Petten.

Sessies

 
Wim Eshuis

Wim Eshuis

Wim Eshuis doet onderzoek naar schadecompensatie en preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Hij promoveerde in 2013 op het proefschrift “Werknemerscompensatie in de steigers”. Op dit moment is hij verbonden aan het Wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging, de Burcht en is hij bestuurslid van het Instituut voor Asbestslachtoffers en de Stichting OPS.

Sessies

 
Wim van Alphen

Wim van Alphen

Wim van Alphen is docent bij de PHOV, zowel in de opleiding hogere veiligheidskunde als in de arbeidshygiëne. Daarnaast zat hij 11 jaar in het NVvA-bestuur waarvan 2 jaar als voorzitter. Wim is mede-auteur van het handboek Arbeid en Gezondheid, auteur van enkele Arbo-Informatiebladen en diverse andere arboboeken.

Sessies

 
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.