Sessies

Debat
16:10 - 16:40

Debat: Winst door verandering

Voorkomen dat werknemers ziek worden is steeds belangrijker en levert werknemer en bedrijf veel op. Er is veel kennis en er zijn goede methoden beschikbaar die werken. Maar een goed overzicht van bedreigingen en oplossingen ontbreekt in veel gevallen. Er is veel verborgen belasting en werknemers uiten hun klachten in de werksituatie niet altijd.

Om in die situatie verbetering aan te brengen moeten er veranderingen komen. Wat zijn die veranderingen en wie kan wat doen?
Tijdens dit debat discussiëren onder leiding van dagvoorzitter Jan Popma vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven, branche, professionals en wetenschap met elkaar aan de hand van stellingen. Kunnen we bijvoorbeeld leren van de infrastructuur op het gebied van ongevallen? Wat zouden dokters en andere deskundigen anders kunnen doen?

 

Viola van Guldener

Viola van Guldener is programmamanager Veilig Werken bij het RIVM. RIVM Veilig Werken ontwikkelt, analyseert en ontsluit de geleerde lessen uit inmiddels meer dan 25.000 arbeidsongevallen. Viola is vanuit haar ervaring als veiligheidskundige en als beleidsontwikkelaar overtuigd van de kracht van deze data voor het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer. Haar missie luidt: vanuit RIVM Veilig Werken samen met kennisinstituten, sectorprogramma's en andere organisaties deze 'goudmijn aan data' met behulp van innovatieve en gebruikersvriendelijke tools ontsluiten.

Ad de Rooij

Ad de Rooij is bedrijfsarts en adviseur gezondheid bij Stigas, het kenniscentrum voor veilig en gezond werken in de agrarische - en groene sectoren.

Jeroen Croes

Jeroen Croes, is bedrijfsarts en heeft ruim 10 jaar praktijkervaring in het (preventief) adviseren en het ondersteunen van een breed scala aan organisaties in zowel profit als not-for-profit. Jeroen was werkzaam bij De Arbodienst BV en per 1 augustus bedrijfsarts en medisch adviseur bij Zenez, een medisch adviesbureau dat verzuimclaims beoordeelt en probleemoplossend advies geeft bij re-integraties. Hij is tevens docent en onderwijscoördinator bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid/AMC.

Joy Oh

Joy Oh is Plaatsvervangend hoofd van de afdeling Gezondheid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en nauw betrokken bij het onderwerp beroepsziekten. Eerder was hij werkzaam als Plaatsvervangend hoofd van de afdeling Veiligheid van dat ministerie.

Remko Houba

Remko Houba is arbeidshygiënist en senior onderzoeker en adviseur. Hij benadert het vakgebied vanuit verschillende invalshoeken zoals onderzoek, onderwijs, preventieve advisering aan bedrijven en vanuit de medische kliniek voor mensen met een beroepsziekte.

Rob Luyk

is adjunct-directeur en bedrijfsleider bij hoveniersbedrijf Binder Groenprojecten B.V en Binder Daktuinen B.V.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.