Sessies

Plenair
09:30 - 10:00

De grote blinde vlek

De aandacht voor beroepsziekten in Nederland schiet ernstig tekort. Het aantal dodelijke slachtoffers, de ziektelast, de financiële schade: het is allemaal beduidend ernstiger dan de schade als gevolg van arbeidsongevallen. Juist daarom kunnen bedrijven veel winst boeken als er serieus aandacht wordt besteed aan preventie. In de inleidende presentatie geeft dr. Jan Popma een overzicht van de stand van zaken op het gebied van beroepsziekten in Nederland. Ook zal de urgentie van het probleem voor bedrijven worden geïllustreerd. Daarnaast geeft hij kort aan welke mogelijkheden er zijn om te leren van beroepsziekten. Dat leren is een belangrijk onderdeel van het arbobeleid in bedrijven. Samen kunnen werkgever, ondernemingsraad, arboprofessional arbodienst ervoor zorgen dat herhaling van eerdere ziektegevallen wordt voorkomen en de schade wordt beperkt.

Jan Popma (dagvoorzitter)

Jan Popma is senior onderzoeker “Arbeid, risico en regulering” en docent arbeidsomstandighedenwetgeving aan de Universiteit van Amsterdam. Popma heeft diverse verkenningen uitgevoerd naar de problematiek van beroepsziekten in Nederland, waaronder het onderzoek “Werkgerelateerde sterfte in Nederland” en de studie “Techno-stress: een risico in opkomst”. De laatste jaren richt hij zich vooral op de vraag hoe werknemers beschermd moeten worden tegen onzekere risico’s, zoals blootstelling aan nanomaterialen of elektromagnetische velden en de betekenis van het voorzorgsbeginsel in het arbeidsrecht.

Plenair
10:00 - 10:30

Samenwerken dus!

Als een werknemer klachten heeft is het essentieel deze op tijd te signaleren en in de juiste banen te leiden. De bedrijfsarts speelt daarbij een belangrijke rol. Maar het is wellicht nog belangrijker dat de vroege signalen van dreigend verzuim op de werkvloer worden (h)erkend. Hoe pak je dat aan?

Soms is gezondheidsschade een sluipend proces en moeilijk te traceren. Een andere keer is het heel duidelijk en is snelle actie mogelijk. In allebei de gevallen helpen vroegtijdig overleg en preventieve actie. Behalve de werknemer en bedrijfsarts is daarbij de directe betrokkenheid van leidinggevenden, andere arboprofessionals, de huisarts en/of behandelend specialist erg belangrijk. Samenwerken dus!

Door problemen en de oplossingen op tijd terug te koppelen binnen de organisatie kan (langdurige) uitval en herhaling worden voorkomen. U kunt binnen uw organisatie gezamenlijk leren hoe u de vroege signalen van (dreigend) verzuim (h)erkent. Dat levert voor alle betrokkenen en het bedrijf winst op. Jeroen Croes vertelt vanuit zijn veelzijdige ervaring bij diverse organisaties hoe de bedrijfsarts samen met anderen hieraan kan bijdragen.

 

Jeroen Croes

Jeroen Croes, is bedrijfsarts en heeft ruim 10 jaar praktijkervaring in het (preventief) adviseren en het ondersteunen van een breed scala aan organisaties in zowel profit als not-for-profit. Jeroen was werkzaam bij De Arbodienst BV en per 1 augustus bedrijfsarts en medisch adviseur bij Zenez, een medisch adviesbureau dat verzuimclaims beoordeelt en probleemoplossend advies geeft bij re-integraties. Hij is tevens docent en onderwijscoördinator bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid/AMC.

Plenair
11:00 - 11:30

Winst met Big data

Big Data belooft te dienen als een bron van concurrentievoordeel voor organisaties die het op de juiste wijze inzetten. Het lijkt alsof Big Data tot een hype is verworden. Bijna iedere organisatie wil wel aan Big Data (en analytics) doen. Want wat is er mooier dan verzuim te voorspellen op basis van historische gegevens en tijdig te kunnen ingrijpen?

U verzamelt data en data kunnen u nieuwe inzichten geven. Inzichten die leiden tot bewustzijn bij de medewerkers en die professionals in staat stellen om passende interventies te plegen.

Irma Doze laat aan de hand van voorbeelden zien hoe u data en analytics kunt inzetten bijvoorbeeld om uitval van werknemers te voorkomen of om beroepsziekten op te sporen. U ervaart wat de trends en valkuilen zijn. En: hoe (big) data en analytics u winst opleveren.

 

Irma Doze

‘Turning data into profit’, is zowel de persoonlijk passie van Irma Doze, als de missie van haar bedrijf AnalitiQs. Met een achtergrond in alle vormen van intelligence helpt Irma bedrijven die meer willen halen uit de ‘people’ data die ze in systemen, via onderzoek, online én offline verzamelen. In deze data die liggen nieuwe inzichten en kansen verborgen waarmee bedrijven duurzaam hun medewerkerstevredenheid én hun bottom-line resultaten kunnen verbeteren. De combinatie van strategisch denken en hands-on uitvoering is haar favoriete manier van werken; de combinatie van theorie met cases en oefeningen.

Plenair
11:30 - 12:00

Weer aan het werk na een beroepsziekte

In de agrarische - en groene sectoren zijn relatief veel gegevens bekend over aandachtspunten op het werk, gezondheidsklachten en ziekteverzuim. Kenniscentrum Stigas bundelt deze gegevens en ondersteunt bedrijven bij re-integratie en preventie op het gebied van veilig en gezond werken. Daardoor is er kennis over wat belangrijke problemen zijn, hoe hiervan kan worden geleerd en hoe deze op individueel en bedrijfsniveau kunnen worden aangepakt. Want beroepsziekten kunnen ook van tijdelijke aard zijn. Belangrijke hulpmiddelen voor preventie zijn het werkplekonderzoek, overleg met leveranciers en afspraken die worden vastgelegd in de arbocatalogus.

Tijdens deze presentatie vertellen Ad de Rooij en Rob Luyk hoe u optimaal kunt profiteren van de gegevens die gegenereerd worden op branche- en bedrijfsniveau en hoe u hier zelf mee aan de slag kunt. U ervaart hoe een (beroeps)ziekte een aanleiding kan zijn om problemen op de werkvloer op korte termijn op te lossen en u hoort waarom u dit veel oplevert. Kortom: hoe pas je beroepsziekten cyclisch in? Wat levert aandacht voor (beroeps)ziekten je op als bedrijf?

 

Ad de Rooij

Ad de Rooij is bedrijfsarts en adviseur gezondheid bij Stigas, het kenniscentrum voor veilig en gezond werken in de agrarische - en groene sectoren.

Rob Luyk

is adjunct-directeur en bedrijfsleider bij hoveniersbedrijf Binder Groenprojecten B.V en Binder Daktuinen B.V.

Plenair
12:00 - 12:30

Hoe bevorder je primaire preventie

Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde Marjolein Sax in de gelegenheid om 10 bedrijven te bestuderen die positief opvallen als het gaat om preventiebeleid. Het eerste doel was inzicht te krijgen in generieke risicofactoren voor het ontstaan van beroepsziekten. Ten tweede probeerden de onderzoekers elementen te onderscheiden die werken: hoe kun je preventie nu bevorderen?

In deze presentatie deelt Marjolein Sax de resultaten van dat onderzoek met u. De nadruk ligt op de 10 cases, met als uitgangspunt de vraag: wat kunnen we leren van het preventiebeleid van deze bedrijven? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de manier waarop zij beroepsziekten proberen te voorkomen? Vervolgens wordt in deze sessie duidelijk welke methoden worden ingezet om het onderwerp te agenderen. Belangrijk is ten slotte de manier waarop bedrijven medewerkers betrekken bij preventiebeleid, waarbij Marjolein ook ingaat op de motivatie van werknemers om gezond te werken. Dit biedt u inzicht in een aantal methoden die bedrijven in kunnen zetten om beroepsziekten te voorkomen.

Marjolein Sax

Marjolein Sax is onderzoeker bij Panteia, waar zij zich onder andere bezig houdt met arbeidsgerelateerde zorg. Recent deed zij onderzoek naar generieke risicofactoren voor het ontstaan van beroepsziekten en hoe de aandacht voor het onderwerp te vergroten is, zowel onder werkgevers als werknemers.

Plenair

Afsluiting

Tijdens de afsluiting krijgt u van dagvoorzitter Jan Jopma praktische tips en blikken we terug op de dag. Het is 5 voor 12 maar er is heel veel mogelijk Er moet veel gebeuren maar het is meer dan de moeite waard om de problemen goed aan te pakken.

Jan Popma (dagvoorzitter)

Jan Popma is senior onderzoeker “Arbeid, risico en regulering” en docent arbeidsomstandighedenwetgeving aan de Universiteit van Amsterdam. Popma heeft diverse verkenningen uitgevoerd naar de problematiek van beroepsziekten in Nederland, waaronder het onderzoek “Werkgerelateerde sterfte in Nederland” en de studie “Techno-stress: een risico in opkomst”. De laatste jaren richt hij zich vooral op de vraag hoe werknemers beschermd moeten worden tegen onzekere risico’s, zoals blootstelling aan nanomaterialen of elektromagnetische velden en de betekenis van het voorzorgsbeginsel in het arbeidsrecht.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.